Automātiskā maksājuma no norēķinu kartes līgums (AMNK)

Informācija par Klientu
Informācija par Uzņēmumu – pakalpojuma sniedzēju
Informācija par AMNK līgumu